Buutvrij voor de hele wereld

Op veel plekken in de wereld is het voor kinderen niet vanzelfsprekend om te spelen. Omdat ze in armoede leven. Omdat ze gevlucht zijn voor oorlog. Omdat ze moeten werken. Of omdat ze zo beschadigd zijn, dat ze niet meer weten hoe.

Right To Play laat kinderen wereldwijd spelen. Want als je speelt ben je voor even buutvrij.

 

Onze toekomst ligt bij onze kinderen.  Wij zijn voorbeelden voor onze kinderen. Spelenderwijs leren kinderen van alles. Ze leren samen werken en problemen op te lossen. Door te spelen ontwikkelen ze creativiteit. Ook leren kinderen omgaan met hun eigen en andermans emoties.

Kinderen ontwikkelen vaardigheden die ze thuis, op school en in de omgeving waar ze opgroeien hard nodig hebben.

 

 

Daarom doneer ik  uit elke aanvraag / coaching/ training die ik ontvang, een bijdrage naar dit mooi goede doel! Wil je ook bijdragen aan de toekomst van de wereld door in jezelf te investeren?  Win-win situatie. Wees een voorbeeld!